INTERNETGEBRUIK – FAIR ACCESS POLICY - FAP


Translate into Flemish Translate into Dutch

Op deze unieke locatie in sitio Caseta is een ‘normale’ internetaansluiting technisch niet realiseerbaar.
Er is hier geen adsl- of breedbandinternet beschikbaar voor de bewoners.

Om onze gasten niet als enige keuze een zeer dure  ‘roaming’-connectie te laten via het gsm-netwerk, investeerden we in een internetconnectie via satelliet. U ziet de ontvangst- en zendschotel aan de zijkant van het huis.

Deze connectie (12Mb/sec max download) verzekert u een vlotte internettoegang. Binnen de beperkingen van onze ‘
Fair Access Policy’ kan u deze verbinding gebruiken: u kan gratis uw e-mail lezen en twitter of andere diensten met beperkt datagebruik raadplegen.  Maar, alle streamingdiensten of diensten met een hoog dataverbruik zoals Youtubefilmpjes of Youtube-audio, Deezer, video-on-demand (huren en downloaden van films in SD, HD of UHD), nieuwssites met video, streaming audio (radio via internet bvb), audio of video beluisteren of bekijken die zich elders ‘in de wolk’, online gaming, Netflix, diensten zoals het voormalige Bhaalu, Vimeo, Skype, Yelo van Telenet, Stievie, Facebookgames of -filmpjes … zijn helaas niet mogelijk, tenzij aan een hoge extra kost.  Mocht u toch tijdens uw verblijf uw achterstand bij het bekijken van uw gelieve serie willen inlopen of eindelijk tijd willen nemen om films te bekijken, installeer ze dan voor vertrek op uw toestel of op een dvd.

Mocht het uitzonderlijk toch nodig zijn grote hoeveelheden data te up- of downloaden gelieve ons dan vooraf te consulteren. De prijs voor extra datagebruik bedraagt €12,00 per schijf van 1 Gb (een HD film kan een 8-10 Gb / uur vergen !).

Bij normaal gebruik binnen de Fair Access Policy ondervonden quasi al onze gasten tot nu toe geen problemen en gebruikten ons internet naar alle tevredenheid om contact te houden met de thuisbasis of om hun uitstappen voor te bereiden.  We hopen u met deze FAP duidelijk de mogelijkheden qua internet te hebben toegelicht.  Gelieve ook uw kinderen hierover duidelijk te informeren en mogelijk op ‘automatisch’ ingestelde diensten op uw toestel tijdelijk uit te schakelen.

NIEUW:
Sinds juli 2015 beschikken we over een internet-inlogmodule voor onze gasten. Een dergelijk systeem vindt u ook in andere B&B's, hotels, campings, café's enz. U zoekt op uw toestel naar de beschikbare Wifi-netwerken en kiest "LINKSYSGUESTS". Over het driehoekje rechts onderaan op uw toestel zal er een uitroepteken staan. dit betekent dat er een Wifiverbinding is, maar dat je moet inloggen. Open uw browser en het inlogscherm verschijnt. Vul de code in die we u bij aankomst gaven. Die code is gedurende uw ganse verblijf geldig en geeft u een gratis krediet van voldoende Mb upload/download om binnen de hoger beschreven restricties uw contact met de buitenwereld te behouden mocht u dit wensen.


 

Translate into English

INTERNET – FAIR ACCESS POLICY – FAP

At this unique location a ‘normal’ internet connection is not available. The infrastructure in the neighborhood simply does not offer this possibility.  So, in Sitio Caseta the locals cannot have broadband nor an adsl-internet connection.

We do not want our guests having the use of pricy ‘roaming’-connections as an only option.  Yes, your cell phone will work fine here and text messages will reach you and if you want to switch on your data roaming this will also be no problem.  As a descent alternative we invested in an internet connection via satellite. You’ll see our special send/receive dish at the east side of the house.  It’s the same system which  e.g. TV stations use to connect to the world from any location.  This connection has maximum speeds (12 Mb/sec max download) allowing a normal use of the internet. Only when browsing you’ll mention a slower reaction as the signal needs to go to a satellite over the equator (this is technically called latency).

Our guests can use this connection within the limits of our ‘Fair Access Policy’: you can use your email, twitter or other services with a typically low data usage.  However all streaming services or other services with a high data usage e.g. Youtube films,  Youtube music, Deezer, video-on-demand, pay per view, renting or downloading of films or series or audio, news sites with video items, streaming audio, radio over the internet, viewing or listening video of audio content from a location ‘in the cloud’, Netflix, Vimeo, Skype, Yelo, Stievie, BBC or Sky postponed viewing services, etc etc … unfortunately are not possible, unless at a high extra cost.  If you desperately need to view your favourite films our series , bring them with you on a dvd.

Please consult us in advance if a ‘heavy’ data download is necessary and we’ll gladly advise you on this. The price for extra data usage over the limits of our FAP is €12,00 per 1 Gb (and HD film can have a data load of 8-10 Gb / hour).  Please also inform and instruct your children on this issue and check if you maybe need to switch off certain services on your device.

The majority of our guests never encountered any problems with the restrictions in our FAP and used our internet to keep in touch with home or work and to prepare their excursions.

NEW:
From July 2015 we installed an internet-accesssystem for our guests.  It is a similar system to the ones you find in other B&B's, hotels, restaurants etc.
Search on your device for new wifi-connections; choose LINKSYSGUEST; you'll see a connection will be made and the connection half triangle will appear in the lower right corner of you Windows device.  Over this triangle a "!" or "?" will appear , meaning you need to log in. Open your browser. A log in screen will pop up. Fill in the CODE we give you on arrival.  This code is valid over your entire stay 24/24 and gives you a free amount of Mb for upload/download.  Within the limits described above, you will be able to stay in conatct with the rest of the world.

© Casa Vida Doce  - Your Bed and Breakfast in the Algarve  - Uw bed en breakfast in de Algarve - Alojamento Local AL75/2014